donderdag, 20. juli 2006 - 7:43

Zeeland op erepodium NUON maar geen goud

NUON Power Generation B.V. heeft als locatiekeuze voor de bouw van de nieuwe multi –fuel elektriciteitscentrale de keuze laten vallen op het industrieterrein Eemshaven in Groningen.
Maar Zeeland blijft een goede tweede kanshebber. De samenwerking tussen Provincie Zeeland, NUON en Zeeland Seaports verliep uiterst plezierig en constructief.

Mocht Eemshaven op wat voor manier dan ook uitvallen, dan is Zeeland de eerste optie.

Reden waarom Zeeland niet de eerste keuze voor locatie van NUON is geworden heeft te maken met het huidige hoogspanningsnet bij Borssele.

Het hoogspanningsnet bij Borssele heeft te weinig capaciteit om van de nieuwe centrale van NUON 1200 Mwe af te voeren.
De aanleg van een Energie-aansluiting brengt meer risico's met zich mee dan te kiezen voor de locatie Eemshaven. Daarom is voor deze locatie gekozen.

Netwerkbeheerder Tennet kan geen garantie geven dat er een uitbreiding van het HS-net gaat plaatsvinden. Als voor uitbreiding wordt besloten, houdt Tennet voor de daadwerkelijke realisatie van een dergelijk project de termijn van ongeveer vijf á zeven jaar aan. Aangezien NUON wil starten met stroomproductie op de locatie vormt dit tevens een obstakel.

Toch blijft het Zeeuwse Sloegebied een goede tweede plaats behouden in de gedachte van NUON. De faciliteiten van het Sloegebied met goede op- en overslagmogelijkheden voor kolen en biomassa gepaard met de ligging aan de Wester-schelde bieden een prima locatie voor een multi-fuel centrale. De contacten tussen Zeeland en NUON blijven warm.
Provincie:
Tag(s):