woensdag, 24. mei 2006 - 8:43

Zeeland zichtbaar maken

Zeeland

In hun vergadering van 23 mei 2006 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland een besluit genomen over de ingediende aanvragen in het kader van het provinciaal project Zichtbaar maken beeldende kunst, vormgeving en architectuur in Zeeland.

Met dit project wil GS niet alleen stimuleren dat er meer kan worden gekeken naar deze kunstvormen. De provinciale ambitie is met name dat deze kunstvormen kunnen worden getoond op onverwachte en vaak nieuwe plekken in Zeeland. Verder vind de provincie het belangrijk dat het verhaal achter de beeldende kunst, vormgeving en architectuur wordt verteld en dat het publiek hierdoor beter word geïnformeerd.

Het project richt zich op het vergroten van het aantal activiteiten, het aantal plekken en de belangstelling van het Zeeuwse publiek voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de realisering van de eerdergenoemde subdoelstellingen (infrastructuur en vergroting afname en marktpositie).

De provincie heeft voor de periode 2006 tot en met 2008 jaarlijks een bud-get van in totaal € 40.000,00 beschikbaar. De provincies zoekt voor deze periode maximaal vier organisaties die via hun activiteiten een bijdrage willen leveren aan de realisering van de (sub)doelstellingen. Deze organi-saties krijgen voor een periode van drie jaar een jaarlijkse subsidie van maximaal € 10.000,00.

De provincie heeft in totaal vijf aanvragen ontvangen en heeft mede op basis van de adviezen van de Raad voor de Cultuur Zeeland besloten:

- twee aanvragen (de Stichting Westerschouwen Cultureel te Burgh-Haamstede en de Stichting G2A te Goes) voor de volledige drie jaar te honoreren.

- één aanvraag (Revolution 100.000 etc. Gallery) in principe meerjarig te willen honoreren maar over de subsidiëring voor 2007 en 2008 pas een besluit te nemen op basis van de concrete resultaten over 2006.

- één aanvraag (van het Kunstenaarscollectief Dijken van Wijven) alleen voor 2006 te honoreren.

- de aanvraag van de gemeente Sluis niet te honoreren omdat deze aanvraag niet aansluit bij de doelstellingen van het provinciaal project.
Provincie:
Tag(s):