dinsdag, 17. oktober 2006 - 9:07

Zeeuwen prominent aanwezig in emigratie naar Amerika

Middelburg

Ruim 32.000 Zeeuwen trokken tussen 1840 en 1940 naar Amerika. In een nieuw boek over de emigratie in de negentiende eeuw, dat op 27 oktober 2006 verschijnt, worden hun ervaringen geplaatst in het totaalbeeld van de Nederlandse emigratie.

Dit boek Vrijheid in het verschiet maakt duidelijk hoe een betrekkelijk kleine groep van Nederlandse emigranten (250.000) een eigen subcultuur kon inrichten die tot vandaag bestaat. In die emigratiebeweging naar Amerika speelden Zeeuwen een centrale rol: De Borsselse boer Jannes van de Luyster financierde de overtocht van bijna 500 Zeeuwen en stichtte het dorp Zeeland. De Zierikzeese uitgever Jacob Quintus bracht de eerste Nederlandstalige krant uit in Amerika. George Steketee werd in 1880 burgemeester van de stad Grand Rapids. De arbeider Adriaan Zwemer uit Oostkapelle werd een vooraanstaand predikant in de immigrantenkerken.

Zeeuwse gemeenschappen ontstonden op het platteland van Michigan, in de stad Grand Rapids, in de staat Wisconsin (rond Oostburg) en op de prairies van Iowa (het dorpje Middelburg). Zo hadden ook andere provincies hun centra. Spoedig smolten die plekken samen tot een netwerk voor protestanten. De katholieken kenden een ander patroon dat meer op de steden als Chicago en Detroit was gericht.

De auteur, Hans Krabbendam, als historicus verbonden aan het Roosevelt Study Center in Middelburg, gaat in dit boek na welke elementen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een eigen subcultuur. Dankzij heldere plannen, een goede timing, voldoende variatie, kerken, scholen, kranten en vooral gezinnen, wisten de Nederlandse immigranten elkaar te vinden en vast te houden.

Op vrijdagmiddag 27 oktober 2006 wordt het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan de Gedeputeerde van Onderwijs van de Provincie Zeeland, de heer G.R.J. van Heukelom en mevrouw J.C. Quist-Rouw, boerin te Borssele. De inhoud wordt van commentaar voorzien door prof.dr. Robert P. Swierenga, emeritus hoogleraar van het Hope College in Holland, Michigan.
Provincie:
Tag(s):