woensdag, 25. oktober 2006 - 15:33

Zeeuwse Eilanden blij met nieuwe Waterschapswet

Middelburg

Nu de Tweede Kamer dinsdag akkoord is gegaan met het wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel bereidt Zeeuwse Eilanden zich voor op de landelijke waterschapsver-kiezingen in 2008. Het aannemen van het wetsvoorstel betekent dat een aantal zaken voor waterschappen beter is geregeld.

Dinsdagmiddag 24 oktober heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel Modernisering Waterschapsbestel aanvaard. PvdA en SP willen de waterschappen eigenlijk schrappen als democratische bestuurslaag, maar zijn wel akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

Minister Peijs had aangegeven nu niet over de status van de waterschappen te willen debatteren. De discussie is dus losgekoppeld van deze nieuwe wet. Door waterschap Zeeuwse Eilanden wordt dit als een positieve ontwikkeling ervaren en Zeeuwse Eilanden stelt vertrouwen in haar toekomst als waterschap, zeker nu de taken, de belastingen en het kiesstelsel met de nieuwe wet beter geregeld worden. Uitgangspunten voor de wet waren immers vereenvoudiging, vergroting van de transparantie en de democratische legitimatie van waterschappen.

De nieuwe waterschapswet maakt duidelijker onderscheid tussen waterbeheer en afvalwaterzuivering als waterschapstaken. Ook de algemene vergadering, zoals het gekozen bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden wordt genoemd, verandert van samenstelling. Hebben we nu nog 35 leden, straks zullen dat er maximaal 30 en minimaal 18 zijn. Hoeveel het er uiteindelijk worden, moet worden bepaald door de Provincie.

Ook de verdeling van de zetels verandert. Er komen meer zetels voor ingezetenen en minder voor de andere categorieën die zullen bestaan uit bedrijven, agrariërs en bos- en natuurbeheerders. Alleen voor de ingezetenen vinden voortaan nog verkiezingen plaats. De kandidaten die deze zetels gaan opvullen zijn dan niet meer op persoonlijke titel verkiesbaar, maar zij vertegenwoordigen een lijst, zoals bijvoorbeeld een natuurorganisatie of een politieke partij.

De wijziging in het belastingstelsel houdt vooral een vereenvoudiging van het systeem in. Wat dit betekent voor de Zeeuwse belastingbetaler is nog niet duidelijk. Vooral omdat nog niet duidelijk is hoe de kostentoedeling per categorie er straks precies gaat uitzien.
Provincie:
Tag(s):