vrijdag, 22. september 2006 - 12:29

Zeeuwse Milieuprijs geen kansspel

Zeeland

De Zeeuwse Milieuprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt aan een organisatie die een bijdrage levert aan milieubesparing of –vernieuwing. De Belastingdienst heeft een onderzoek gedaan naar de Milieuprijs en concludeert dat er sprake is van een kansspel. Daarom wil de Belastingdienst de Provincie een naheffing opleggen. De Provincie Zeeland is het daar niet mee eens en heeft dat in een brief aan de Belastingdienst aangegeven.

De Provincie Zeeland ziet de Milieuprijs als een bijzondere vorm van subsidiering om haar milieudoelstellingen te bereiken. Omdat het hier gaat om de realisatie van een beleidsdoelstelling is er geen sprake van een kansspel en daarom kan er ook geen kansspelbelasting betaald worden. Het realiseren van de milieudoelstellingen ziet de Provincie uiteraard niet als een spel.

Dat deze prijs gezien kan worden als een bijzondere manier van subsidieverstrekking kan ook op een andere wijze duidelijk gemaakt worden. Bij iedere subsidiere-geling met een subsidieplafond hebben aanvragers nauwelijks invloed op de "prijs", de subsidie toekenning. Terecht gaat de Belastingdienst niet zover om ook over die subsidietoekenningen een kansspelbelasting te heffen.

Daarom vraagt de Provincie zich af: zou er ook een heffing plaatsvinden wanneer de term "Milieusubsidie" gehanteerd zou worden, in plaats van Milieuprijs? Juist door het hanteren van de term Milieuprijs probeert de Provincie als overheidsin-stantie om met weinig publieke middelen de door haar gewenste effecten te bereiken. Het kan niet de bedoeling van de Wetgever zijn om dit streven te bestraffen met een heffing. De Provincie Zeeland meent dat de Wet op de kansspelen daarvoor niet bedoeld is.

Om dit soort naheffingen in de toekomst en bij andere organisaties te voorkomen zal de Provincie Zeeland het onderwerp Kansspelbelasting bij stimuleringsprijzen ook onder de aandacht brengen van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Ver-eniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Provincie:
Tag(s):