donderdag, 13. juli 2006 - 12:00

Zeist treft maatregelen voor verbetering luchtkwaliteit

Zeist

De gemeente Zeist heeft de luchtkwaliteit in de gemeente laten onderzoeken door Milieudienst Zuidoost-Utrecht. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in de Rapportage luchtkwaliteit 2005 gemeente Zeist, dat het college van B&W afgelopen week heeft vastgesteld. Uit het rapport blijkt dat de luchtkwaliteit in vergelijking tot 2004 niet is verbeterd maar ook niet is verslechterd.

Op drie plaatsen worden de luchtkwaliteitsnormen overschreden. De voornaamste bron van de luchtverontreiniging is het verkeer. De gemeente is gestart met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan, zodat maatregelen kunnen worden getroffen om de kwaliteit van de lucht binnen de gemeente te verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in ieder geval niet verslechterd wordt bij planvorming en vergunningverlening de gevolgen hiervan op de luchtkwaliteit nauwkeurig beoordeeld. Verder is de gemeente gestart met het opstellen van een luchtkwaliteitsplan, zodat maatregelen kunnen worden getroffen om de kwaliteit van de lucht binnen de gemeente te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):