maandag, 9. oktober 2006 - 10:38

Zelf agent op de Landelijke Politiedag in Leek

De politiekorpsen van Fryslân, Groningen en Drenthe en de Koninklijke Marechaussee laten zaterdag 14 oktober op de Landelijke Politie Dag (LPD) in Leek zien wat zij allemaal in huis hebben.

Het thema van de LPD is dit jaar Burger in blauw. Daarom kan op een aantal onderdelen de bezoeker zelf in de huid van de diender kruipen. Het publiek wordt op een aantal plekken geconfronteerd met praktijksituaties die het zelf mag aanpakken. Wat moet je doen als je wordt gerold? Wat doe je als de jeugd zich vervelend gedraagt? Wat komt er allemaal bij kijken als je centralist op een meldkamer bent?
De politie wil op de LPD duidelijk maken dat ze de burger, misschien wel meer dan ooit, nodig heeft. Ook wil de politie laten zien hoe belangrijk het is dat er met z’n allen aan veiligheid wordt gewerkt. Daarom staat de bezoeker centraal op de LPD.

De noordelijke politiedag is de 14de oktober op Landgoed Nienoord, met het Nationaal Rijtuigmuseum en het familiepark Nienoord. Zowel de LPD als het landgoed zijn de hele dag gratis toegankelijk.

Het is voor de tweede maal dat de drie noordelijke korpsen de Landelijke Politie Dag aangrijpen voor een gezamenlijke publieksmanifestatie. Het evenement, dat bol staat van shows en demonstraties, begint om 10.00 en eindigt om 16.00 uur.

De LPD is dit jaar in acht pleinen verdeeld. De bezoeker komt als eerste op het Welkomstplein. Hier is aandacht voor de aangifte, een grote mobiele meldkamer, het politieservicecentrum, maar ook voor oude politievoertuigen en een politieboot. Op het Justitieplein wordt een ‘heuse’ rechtszaak nagespeeld, met het thema huiselijk geweld. Op het plein van Conflict- en crisisbeheersing verzorgen de Mobiele Eenheid, paarden en honden doorlopend demonstraties. Om 12.00 uur en 14.00 uur wordt de zogenaamde ‘auto-procedure’ nagespeeld.
Om 11.00 uur en 13.00 kan de bezoeker in gesprek gaan met de drie korpschefs. Onder leiding van presentator en acteur Roelof Pieters is Martin Sitalsing er namens Fryslân, Oscar Dros namens Groningen en Frans Bakker namens Drenthe.

De LPD belooft een dag voor het hele gezin te worden. Veel van wat er te zien en te beleven valt, is afgestemd op kinderen en jongeren. Op het Jeugdplein is de Friese rapper Remon de Jong actief op een ‘levend hangplein’, zijn buurtagenten uit de drie politieregio’s, staat de anti-vandalismebus en is veel aandacht voor drugs en drugspreventie.

Op het plein met de intrigerende titel Integer blauw wordt stil gestaan bij klachten over politieoptreden, verhoortechnieken, internationale samenwerking - de Duitse Polizei geeft acte de presence – en hier vertellen politiemensen over hun werkervaring in het buitenland, zoals Bosnië, Roemenië en Rwanda.

Op het rechercheplein is Anniko van Santen, bekend van Opsporing Verzocht, een blikvanger. Samen met Plysjepost en Opsporing Noord kunt u met haar kijken in de keuken van de opsporingsberichtgeving.

Ook het materieel van de Koninklijke Marechaussee zal veel aantrekkingskracht uitoefenen. De Drentse en Groningse politiemuziekkorpsen zullen de hele dag zorgen voor de muzikale intermezzo’s. Het weer hebben we niet in de hand, maar zal zeker geen spelbreker zijn: de LPD is namelijk grotendeels overdekt.

De politie zet extra menskracht in om voor een goede aan- en afvoer van het verkeer te zorgen. Via borden wordt de bezoeker naar een van de vier parkeervelden geleid.
P1 = meest linkse parkeerveld vanaf de Midwolderweg
P2 = tweede parkeerveld vanaf P1
P3 = derde parkeerveld vanaf P1, achter het gemeentehuis.
P4 = vierde parkeerveld (minder validen & medewerkers LPD) gelegen aan bij de hoofdingang van Nienoord. Ook de fietsers kunnen hier terecht. Hiervoor is een gedeelte afgezet met behulp van hekken.

De verkeersstromen vanuit Groningen en Fryslân gaan via de A7 en worden geleid naar Parkeerterreinen P1 en P2.
De verkeersstromen vanuit Drenthe gaan via de N372 en worden geleid naar Parkeerterreinen P3.
De verkeersstromen vanuit Zevenhuizen en Nietap gaan via de Auwemalaan en de Olderbertweg en worden geleid naar Parkeerterreinen P1 en P2.
Provincie:
Tag(s):