vrijdag, 26. mei 2006 - 14:37

Zelf bermen maaien niet goed

Regionaal

Vooral in het voorjaar is goed te zien, dat de Zeeuwse bermen steeds bonter en bloemrijker worden. Bloemrijke bermen ontstaan door ecologisch bermbeheer. De provincie Zeeland beheert ongeveer 500 ha wegbermen langs de provinciale wegen op ecologische wijze. In het voorjaar worden alleen die bermen gemaaid, waar dat vanwege de verkeersveiligheid nodig is. Het gaat dan om kruispunten, uitzichthoeken en bermstroken tussen het asfalt en de bermpaaltjes.

De provincie beheert de overige bermen ecologisch volgens de regels van de Flora- en Faunawet. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met planten en dieren, die leven in de bermen. In de praktijk komt het erop neer, dat de meeste bermen één keer in de nazomer worden gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd en gebruikt als veevoer of er wordt compost van gemaakt. Op deze manier verdwijnen de voedingsstoffen uit de berm en verschraalt de berm, waardoor de variatie aan planten toeneemt. Dieren die leven van deze planten of een schuilplaats vinden in de bermen, profiteren hier ook van.

In de folder 'Zeeuwse bermen steeds bonter' staat hoe eco-logisch bermbeheer werkt en waarom dit nodig is. Mede-werkers van de provincie Zeeland delen dit voorjaar deze folder uit aan particulieren, die op eigen initiatief een stukje provinciale berm maaien. In de folder wijst de provincie erop dat particulieren de bermen niet zelf mogen maaien en dat ecologisch maaien jaarlijks op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip moet gebeuren. Alleen dan komt de ontwikkeling van flora en fauna het best tot zijn recht.

De folder kunt u aanvragen bij het Informatiecentrum van de provincie Zeeland 0118-631400 en is te vinden op www.zeeland.nl/Provincie Zeeland:digitaal loket/ pu-blicaties/folders.
Provincie:
Tag(s):