woensdag, 20. december 2006 - 14:10

Zeppelins boven het Wad

Friesland

Gedeputeerde Staten steunen een onderzoek om te bekijken of er boven het Friese Waddengebied op commerciële basis gevlogen kan worden met een zeppelinluchtschip.

Het luchtschip zal dan in de periode van 15 juli tot en met 15 augustus 2007 monitor- en passagiersvluchten maken boven het Waddengebied van Fryslân. De provinciale bijdrage wordt alleen beschikbaar gesteld wanneer de Natuurbeschermingswet een vergunning voor zeppelinvluchten afgeeft.

Het project kan werkgelegenheid opleveren. De inzet is om de aandacht te vestigen op nieuwe en duurzame vervoersystemen, zo stellen de initiatiefnemers, de “Stichting Zeppelinvluchten Waddenzee� in Harlingen. Zij willen ook eko-toeristische vluchten mogelijk maken. De zeppelin kan daarnaast gebruikt worden om het Waddengebied vanuit de lucht in de gaten te houden, de zogenaamde handhaven- en monitorings taak. De Friese kenniscentra en de Kamer van Koophandel zullen ook bij het project betrokken worden.

Als blijkt dat zeppelinvluchten financieel uit kunnen, dan komen er bij Harlingen (westkant, binnendijks), op het vliegveld van Ameland en misschien ook op Terschelling vaste instap- en afreisvoorzieningen.

Uitgaande van twee locaties zullen in de periode half juli 2007 tot en met half augustus met een zeppelin vluchten van een uur gemaakt kunnen worden met maximaal elf personen. Een kaartje zal € 200 kosten. Er wordt rekening gehouden met 21 ‘vliegdagen’ en 6 vluchten op een dag. Het type zeppelin waarmee gevlogen wordt, wordt ook gebruikt voor toeristische vluchten in bijvoorbeeld de Zwitserse Alpen. Ook bij de Olympische Spelen in Griekenland werd een zeppelin ingezet als monitoringsplatvorm.

De provinciale subsidie bedraagt € 155.000 en komt uit het fonds voor sociaal-economisch beleid.
Provincie:
Tag(s):