donderdag, 11. mei 2006 - 22:15

Zernikecomplex start met warmte-koude opslag

Groningen

De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen voorzien in de warmte- en koudebehoefte van alle nieuwe gebouwen op het Zernikecomplex. Dat geldt ook voor een aantal bestaande gebouwen en voor de benodigde koeling van de supercomputers van Lofar.

Het gaat om een bodemopslagsysteem voor warm- en koud water, in combinatie met warmtepompen en aanvullende installaties. De feestelijke start van dit bijzondere project is op donderdag 18 mei 2006 om 16.00 uur op het Zernikecomplex, Landleven 5 in Groningen.

Bij warmte-koude opslag (WKO) wordt gebruik gemaakt van watervoerende lagen in de bodem. Deze zogenoemde ‘aquifers’ bevinden zich in vrijwel geheel Nederland, op een diepte variërend tussen de 25 en 200 m. Uit een aquifer wordt, met behulp van een bronput, grondwater opgepompt en na gebruik met behulp van een injectieput weer geïnjecteerd.

Energiebesparing wordt verkregen door het in de winter afgekoelde grondwater in de zomer te benutten voor koeling. Omgekeerd wordt de zomerwarmte gebruikt voor verwarming in het stookseizoen. Door het gebruik van WKO wordt het energieverbruik aanzienlijk gereduceerd en de CO2-uitstoot flink teruggebracht.
Provincie:
Tag(s):