dinsdag, 18. april 2006 - 21:02

Zes ton voor Sportlog

Sportlog, het softwareplatform waarin allerlei informatie rondom de training, prestaties en gezondheid van een sporter worden samengebracht, krijgt via de RAAK-regeling van het ministerie van OC&W driehonderdduizend euro voor de verderontwikkeling ervan.

Het komende jaar gaan midden- en kleinbedrijf via de RAAK-regeling additionele diensten voor het platform ontwikkelen. Zo'n dienst bestaat bijvoorbeeld uit het analyseren van biodata of de ontwikkeling van sensoren voor data-aquisitie. Dat gebeurt in samenwerking met NOC*NSF, het Telematica Instituut, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Syntens en VNO-NCW Midden. Deze partijen dragen zelf ook nog eens driehonderdduizend euro bij, wat het totale budget op 6 ton brengt. De subsidieregeling staat een open innovatieomgeving voor, die de slagkracht van het MKB moet versterken.

Het open source platform dat het Telematica Instituut voor NOC*NSF ontwikkelde, is via het internet door sporters, coaches en begeleidende artsen te raadplegen. Sinds de lancering in oktober vorig jaar maken nu ook topclubs als PSV en bondstrainers als Jacko Verhaeren en Marcel Wouda ervan gebruik voor de training van zwemmers.
Categorie:
Tag(s):