zaterdag, 1. juli 2006 - 9:32

Zicht op schoner water in Gelderse Vallei en Utrecht-Oost

Amersfoort

Het oppervlaktewater in de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost en het Eemmeer wordt de komende jaren schoner worden. Dat is het gevolg overeenkomst die op 30 juni door de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei & Eem is ondertekend over de uitvoering van tientallen waterprojecten in deze regio.

Het schonere water ontstaat door in de komende jaren zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Vallei en Utrecht-Oost te voorzien van een extra installatie. Met deze zogeheten defosfateringsinstallaties in de vorm van zandfilters komt er veel minder fosfaat in het oppervlaktewater en in het Eemmeer. Dit resulteert in schoner water. Dit is niet alleen gunstig voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Mensen hebben er baat bij, omdat er minder kans is op het ontstaan van blauwalgen. Deze algen kunnen leiden tot gezondheidsklachten en zijn in de zomer vaak een bron van overlast voor zwemmers in de openlucht.


De aanpassing van de zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties vergt een investering van zo'n veertig miljoen euro. De twee provincies en Waterschap Vallei & Eem hebben in de waterovereenkomst vastgelegd dat zij dit de komende jaren dit gaan realiseren.
Provincie:
Tag(s):