woensdag, 11. oktober 2006 - 10:53

Zilveren Erepenning voor Gerard Mostert

Zwolle

Gerard Mostert (78) ontving woensdagmiddag uit handen van burgemeester Meijer de zilveren Erepenning van de stad Zwolle. De uitreiking vond plaats voorafgaande aan de prijsuitreiking van de groenste stad en groenste dorp van Nederland in het Ecodrome. Mostert krijgt de onderscheiding wgens zijn jarenlange inzet en betekenis voor het Zwolse groen. Het goud dat Zwolle in 2006 heeft gewonnen bij de Europese groencompetitie Entente Florale is dan ook mede een erkenning voor zijn verdiensten.

Gerard Mostert is vele jaren werkzaam geweest als hoofd van de afdeling Plantsoenen van de gemeente Zwolle. Met zijn visie op natuur en milieu verrichtte hij pionierswerk voor de ontwikkeling van de groene vingerstructuur van ‘Blauwvingerstad’ Zwolle. De Groene Vingers zijn de groene longen van Zwolle, de zuurstof voor de stad. Het zijn lange groene corridors, ´vingers´, die de stad en inwoners verbinden met het omringende groen van het buitengebied.

Onder leiding van Mostert heeft Zwolle een voorbeeldfunctie in het ecologisch groenbeheer gekregen. Zo gebruikt de gemeente sinds de zeventiger jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. ´De bermen van Mostert´ zijn inmiddels een begrip: de Zwolse bermen worden ecologisch beheerd en krijgen zo een bloemrijke, kruidachtige begroeiing.

Daarnaast heeft Mostert het verantwoord beheer van groen en milieu als maatschappelijk belang op de kaart gezet, bijvoorbeeld door milieu- en natuureducatie. Vanaf de jaren zestig heeft hij er voor gezorgd dat er wijkboerderijen kwamen, evenals de school- en jeugdtuinen en het centrum voor milieueducatie Nooterhof. Nog steeds houdt de hij zich bezig met groen. Zo is hij bestuurlijk actief voor de Stichting Zwolle Groenstad. Daarnaast zet hij zich landelijk in, om “groen� toegankelijk te maken voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.
Provincie:
Tag(s):