dinsdag, 7. februari 2006 - 9:54

Zoektocht naar slim OV-idee

De provincie Gelderland is op zoek naar ideeën en projecten om studenten ook als ze afstuderen in het openbaar vervoer te houden. Het College van Gedeputeerde Staten schrijft daarom een prijsvraag uit. Tot 1 mei kan iedereen zijn of haar voorstel insturen (postbus 9090, 6800 GX Arnhem o.v.v. prijsvraag Gelderse prijsvraag Studentenkaart OV) of mailen naar de provincie (innovatieov@prv.gelderland.nl).

Dit jaar studeren er in Gelderland 60-duizend jongeren aan Universiteit, Hogeschool en Middelbaar beroepsonderwijs. Bij het afstuderen raken deze jongeren de voordelen van de OV-studentenkaart kwijt. Een grote groep keert op dat moment het Openbaar Vervoer de rug toe.

De provincie Gelderland wil deze potentiële reizigers niet voor het OV verloren laten gaan. Juist in deze periode tussen studie en werk maken jongeren vervoerkeuzes die bepalend kunnen zijn voor langere tijd.

De Gelderse prijsvraag staat open voor iedereen met een goed idee. De provincie stelt prijzen (van 2000, 1000 en 500 euro) beschikbaar voor zowel individuele indieners als voor bedrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een jury van deskundigen beoordeelt de inzendingen.

De prijsvraag is onderdeel van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer van de provincie Gelderland. Het Gelders Parlement heeft daar 16 miljoen euro voor uitgetrokken. Met dat geld wil de provincie allerlei nieuwe en vernieuwende acties en projecten mogelijk maken die bus en trein voor de reiziger aantrekkelijker maken. Eerder zijn al projecten gestart voor betere aansluitingen, nieuwe vervoerssystemen, marketing en communicatie.

Op www.gelderland.nl/ovinnovatie is meer informatie te vinden over de prijsvraag.
Provincie:
Tag(s):