vrijdag, 6. oktober 2006 - 0:16

Zonder schulden onder dak

Nijmegen

Op donderdag 12 oktober organiseert de provincie Gelderland een conferentie over de schuldhulpverlening. De sprekers richten zich vooral op de hulpverlening aan de dak- en thuislozen. De provincie Gelderland wil het aantal onvrijwillig dak- en thuislozen terugbrengen tot nul. Met alleen opvang zijn deze mensen er nog niet.

Vaak zitten zij vast in financiële problemen waar zij op eigen kracht niet uitkomen en uitblijven. Inmiddels is namelijk meer dan duidelijk geworden dat de doelgroep veel langer hulp bij het budgetbeheer nodig heeft dan de normale schuldhulpverlening kan bieden. De provincie heeft daarom in april van dit jaar € 400.000,- beschikbaar gesteld voor pro-jecten in de GSO-steden, die hier een oplossing voor kunnen bieden.

Deze steden hebben inmiddels verschillende initiatieven ontwikkeld, omdat de problematiek in elke gemeente ook weer een ander karakter heeft. Met deze conferentie wil de provincie de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten en instellingen stimuleren.

De conferentie vindt plaats in Lux, Mariënburg 38-39, Nijmegen.
Provincie:
Tag(s):