zaterdag, 23. september 2006 - 13:41

Zorgcentrum Lemborgh ontvangt Bronzen Keurmerk

Sittard-Geleen

Zorgcentrum Lemborgh in Sittard viert vandaag haar 10-jarig bestaan. Tevens krijgt de zorginstelling het Bronzen Keurmerk.Het behalen van het Bronzen Keurmerk betekent dat de zorgverlening uit cliëntenperspectief aantoonbaar goed georganiseerd is en wel op álle niveaus van de organisatie. Met dit keurmerk legt de organisatie verantwoording af naar de cliënt en familie, de medewerkers en de zorgverzekeraar.

Begin 2005 heeft Zilveren Kruis Achmea, samen met de Stichting Cliënt en Kwaliteit, de landelijke Organisatie Cliëntenraden en de Stichting Perspekt, het Bronzen Keurmerk in de zorg voor verpleeg- en verzorgingshuizen ingevoerd. Dit initiatief is door zorgverzekeraar CZ voor heel Zuid-Nederland overgenomen. Het keurmerk moet de instellingen stimuleren de kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Volgens een onderzoek van Perspekt,voldoet het zorgcentrum in Sittard aan de 12 toetsingscriteria, zoals zorgplannen, kwaliteit, bejegening, informatieverstrekking en veiligheid. Vorig jaar hebben reeds de Orbis zorgcentra St. Jansgeleen in Geleen en Vastrada in Susteren het Bronzen Keurmerk ontvangen. Later dit jaar zullen ook de zorgcentra De Egthe in Echt en St. Maarten in Born het keurmerk ontvangen.
Provincie:
Tag(s):