dinsdag, 31. oktober 2006 - 16:52

Zorgende AOW'er niet langer gekort op uitkering

Den Haag

AOW'ers die samenwonen omdat één van hen door de ander moet worden verzorgd, worden niet langer gekort op hun uitkering. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het
wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze AOW'ers te ontzien. Het kabinet wil hiermee ouderen de kans geven om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen.

Nu worden ouderen die bij elkaar wonen vanwege een zorgrelatie nog beschouwd als samenwonend. Zij krijgen daardoor een lagere uitkering. Samenwonende AOW'ers krijgen
namelijk ieder een uitkering van 50 procent van het minimumloon, terwijl alleenstaanden een uitkering krijgen van 70 procent van het minimumloon.

Aan het behoud van de hogere uitkering zijn voorwaarden verbonden. Zo moet er zorg worden verleend aan iemand die door ziekte of lichamelijke, verstandelijke of geestelijke
stoornissen niet meer voor zichzelf kan zorgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt of mensen onder die regeling vallen. Ook moeten beide AOW'ers over een eigen
woning beschikken en daar de financiële lasten van dragen.
Categorie:
Tag(s):