woensdag, 8. februari 2006 - 10:42

Zorgplan voor dak- en thuislozen

Utrecht

Alle 1250 Utrechtse dak- en thuislozen krijgen een persoonlijk plan om hun woonsituatie, zorg, inkomen en dagbesteding te verbeteren. Er komen voor deze groep meer voorzieningen voor zorg en opvang in de stad, zoals psychiatrische en medische zorg, beschermde woonvoorzieningen, woonbegeleiding, dagbesteding (inclusief werk). Inzet hierbij is dat alle Utrechtse dak- en thuislozen op weg zijn naar herstel en onderdak.

Dit is mogelijk doordat het rijk en de vier grote steden een Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang zijn overeengekomen. Hierdoor is in de periode 2006 tot 2013 extra geld beschikbaar voor voorzieningen. Er is ook een betere samenwerking afgesproken tussen rijk, gemeenten, verzekeraars, zorginstellingen en woningcorporaties. Met deze aanpak wordt het Utrechtse beleid van investeren in menselijkheid versterkt en intensiever voortgezet. Door nog meer goede zorg en opvang voor dak- en thuislozen zullen de leefbaarheid en veiligheid in de stad verder verbeteren.
Provincie:
Tag(s):