vrijdag, 10. maart 2006 - 19:35

Zuid-Willemsvaart krijgt omlegging oostkant Den Bosch

De ministerraad heeft vrijdag haar standpunt bekendgemaakt over de Zuid-Willemsvaart op het vaarwegtraject Maas - Den Dungen. Het kabinet kiest voor de omlegging van het kanaal aan de oostkant van ’s Hertogenbosch. Deze oplossing heeft de voorkeur boven het ombouwen en verruimen van het kanaal op het huidige traject. De gekozen Regiovariant biedt de meeste kans voor ruimtelijke, ecologische en economische ontwikkeling op de as ’s-Hertogenbosch-Veghel-Eindhoven/Helmond.

Het kanaal ligt nu nog door de binnenstad van ’s Hertogenbosch en heeft op die plaats te weinig groeimogelijkheden. Het kanaal is alleen voor kleine schepen (klasse II) toegankelijk. Bovendien leggen de – grotendeels beweegbare – bruggen en sluizen in en rondom de stad beperkingen op aan vlotte doorstroming van het verkeer in de stad, het scheepvaartverkeer en de stedelijke ontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch.

Door de omlegging verdwijnt de binnenvaart uit het centrum van ’s-Hertogenbosch. Hierdoor ontstaan kansen voor de gemeente voor het verbeteren van het woon- en werkmilieu in het centrum van de stad. Bovendien kunnen als de omlegging gerealiseerd is grotere schepen (klasse IV) op de Zuid-Willemsvaart varen. Dit bevordert de bereikbaarheid en regionale ontwikkelingen op de as ’s-Hertogenbosch-Veghel-Eindhoven/Helmond.

De omlegging kost in totaal 284 miljoen euro waarvan de regio 24 miljoen bijdraagt en het ministerie van Verkeer en Waterstaat 260 miljoen euro. De omlegging start naar verwachting eind 2007 en moet gereed zijn in 2014.

De gekozen Regiovariant is een omleggingsvariant die door de regio zelf is ontwikkeld. Om te voldoen aan de wensen uit de omgeving heeft de minister aanvullende voorwaarden gesteld zoals het aanleggen van een ecologische verbindingszone langs het kanaal. In deze variant is ook rekening gehouden met vestigingsmogelijkheden voor bedrijven langs het nieuwe kanaal en langs de A2.

Daarnaast is de monding op de Maas zo geplaatst dat waardevolle natuur in de Koornwaard beter behouden kan worden dan in de oorspronkelijke plannen.

Het standpunt wordt nu in detail uitgewerkt in een zogenaamd Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Dit OTB komt in de loop van 2006 ter inzage te liggen, waarna inspraak op het OTB mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):