vrijdag, 30. juni 2006 - 12:38

Zuinige auto's krijgen meer korting

Den Haag

Vanaf 1 juli krijgen zuinige auto's een korting op de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en moet er voor niet-zuinige auto's meer belasting worden betaald. Hoe zuiniger de auto, hoe meer korting. Dit maakt met ministerie van VROM bekend.

De aanschafbelasting op een nieuwe personenauto wordt afhankelijk van het energielabel. Voor zuinige auto's wordt een korting gegeven (1000 euro voor A-label) en voor niet-zuinige auto's moet meer belasting worden betaald (540 euro voor een G-label) Voor een zuinige auto met hybride aandrijving is de korting extra hoog (tot 6000 euro). Een hybride auto wordt aangedreven door een combinatie van benzine-dieselmotor en electromotor.

Tabel 1: Korting of toeslag op BPM per energielabel (A label is zuinig, G label is onzuinig)

Energielabel
Hybride
A B D E F G
- € 6000 - € 3000 € 0 + € 135 + € 270 + € 405 + € 540
Niet-hybride

- € 1000 - €500 € 0 + € 135 + € 270 + € 405 + € 540


Op elke nieuwe personenauto is een energielabel aangebracht. Op dit label wordt het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de zuinigheidscategorie vermeld. De zuinigheidscategorie geeft aan hoe zuinig of onzuinig de auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer net zo groot zijn. Auto's met een A-label zijn zuinig voor hun grootte en auto's met een G-label onzuinig.
De CO2-uitstoot van het wegverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen en dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen wil de overheid de aankoop van zuinige auto's bevorderen. Een zuinige auto verbruikt minder energie en stoot dus minder CO2 uit.
Categorie:
Tag(s):