zondag, 31. december 2006 - 15:17

Zwaar vuurwerk kan tot gevangenisstraf leiden

Zwaar verboden vuurwerk, zoals nitraat- en vlinderbommen, zijn altijd, dus ook tijdens de jaarwisseling, verboden. 'Bij aantreffen zal bij de bezitters de woning worden doorzocht', zo zegt de politie. 'Ze komen er niet af met een bekeuring maar zullen zich vanwege de ernst moeten verantwoorden voor de rechter. Worden er vernielingen mee gepleegd, bijvoorbeeld ruiten of het opblazen van postbussen, dat wordt proces-verbaal opgemaakt voor vernieling of openlijke geweldpleging, misdrijven waar gevangenisstraf op staat.'

De politie heeft het ook zaterdag weer heel druk gehad met de overlast van en controle op vuurwerk. In de gehele provincie werd opgetreden tegen het afsteken van vuurwerk en het bezit van illegaal vuurwerk en de gevolgen daarvan. In veel gevallen leidde dit tot aanhoudingen of bekeuringen.

Zo werden in Franeker twaalf jeudigen tussen 12 en 17 jaar bekeurd voor het afsteken van vuurwerk. Zij worden aangemeld bij het Haltbureau voor het ondergaan van een alternatieve straf. In veel gevallen werd het vuurwerk ook ingenomen. Dieptepunt was een vader van 30 jaar, die het nodig vond om in het bijzijn van zijn zeer jeugdige zoon, vuurwerk af te steken. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Ook nu moesten tal van goederen, zoals straatmeubilair, brievenbussen en ruiten van woningen, auto’s, telefooncellen en bushokjes het ontgelden. Verder werd een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Vandaag, zondag, mag vanaf 10.00 uur legaal vuurwerk worden afgestoken.
Provincie:
Tag(s):