dinsdag, 5. september 2006 - 9:49

Zwembad Vondersweijde dicht voor reparatie

Oldenzaal

Het wedstrijdbad van zwembad Vondersweijde in Oldenzaal is sinds zaterdag voor drie weken gesloten. Drie rijen tegels aan de binnenkant van het zwembad moeten over een lengte van 25 meter, worden gerepareerd. Sommige tegels zijn afgeknapt, terwijl andere scheuren vertonen. Oorzaak is de druk die de grondwaterstand uitoefent op de onderkant van het zwembad.

Verschillende partijen zijn geruime tijd bezig geweest met het achterhalen van de oorzaak. Nu deze is vastgesteld kan worden begonnen met de reparatie. Het recreatiebad blijft wel gewoon geopend maar krijgt een aangepast rooster.

Sinds de oplevering van het zwembad Vondersweijde eind 1998 is de grondwaterstand met ongeveer zestig centimeter gestegen. Vermoedelijk is dit veroorzaakt door het stopzetten van de waterwinning op het huidige industrieterrein Het Hazewinkel door de toenmalige Waterleidingmaatschappij Overijssel, het tegenwoordige Vitens. Door de stijging van het grondwater neemt de druk op de onderkant van het wedstrijdbad toe. Het gevolg is dat op zwakkere plekken, zoals op de sta-rand onder de waterspiegel, een grote spanning ontstaat. Hierdoor os scheurvorming opgetreden in de wand van het zwembad.

Hoewel de reparatie niet langer dan een dag of drie in beslag zullen nemen, moet er veel gebeuren om deze werkzaamheden mogelijk te maken. Zo wordt zaterdag begonnen met het leegpompen van het zwembad, dat ongeveer tweeënhalve dag in beslag zal nemen. Daarna kan de tegelzetter aan het werk. Na de reparatie moet alles eerst uitharden. Na het vullen van het bad moet het water opnieuw op temperatuur worden gebracht. Dit hele proces neemt ongeveer drie weken in beslag.

Helaas bleek het niet mogelijk om voor de bouwvak- en schoolvakanties een eensluidend advies te krijgen van twee onafhankelijke specialisten over de meest gewenste reparatiemethode. De gemeente Oldenzaal betreurt het dat daarom deze reparatiewerkzaamheden pas nu kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd is de gemeente ook van mening dat vanuit het oogpunt van veiligheid niet langer gewacht kan worden op een wat rustiger moment om de werkzaamheden uit te voeren.

Sportcentrum Vondersweijde stelt alle abonnementshouders per brief op de hoogte van de werkzaamheden. Vaste huurders, waaronder de zwem- en waterpoloclub OZ&PC, de rugpatiëntenvereniging en Buddy Dive, worden telefonisch op de hoogte gesteld. Het recreatiebad krijgt een aangepast rooster. De open dag van Sportcentrum Vondersweijde op 10 september 2006 gaat gewoon door.
Provincie:
Tag(s):