woensdag, 26. juli 2006 - 16:11

Zwemmen in Friese wateren niet overal verantwoord

Leeuwarden

Op veel plaatsen in Fryslân leent het open water van vaarten en plassen zich goed voor een zwempartij. Deskundigen van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten de komende dagen wel meer blauwalg en bacteriële verontreiniging te constateren. Dit komt door het aanhoudende warme zomerweer en de te verwachten hevige regenbuien aanstaande donderdagavond. Zwemmers moeten daarom alert blijven.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân adviseren niet te zwemmen in water waar dode en zieke dieren worden aangetroffen vanwege gevaar voor onder andere botulisme. Ook wordt ontraden niet te zwemmen in de buurt van drijflagen van blauwalgen. Deze zijn te herkennen door een groen-/blauwachtige algenlaag die als een soort oliefilm op het water drijft.

Door de voorspelde hevige regenbuien aanstaande donderdag kunnen via riooloverstorten schadelijke bacteriën in het oppervlaktewater terecht komen. Lokaal bestaat daardoor de kans dat er hoge concentraties aan bacteriën in het oppervlaktewater voorkomen. Zwemmen in water waarin blauwalg voorkomt, kan jeuk, eczeem, oorpijn en misselijkheid veroorzaken. Deze gezondheidsklachten kunnen doorgegeven worden aan de GGD Fryslân.
Provincie:
Tag(s):