vrijdag, 28. juli 2006 - 11:48

Zwemverbod in bufferbekken van Kreekrak

Reimerswaal

De provincie Zeeland heeft een zwemverbod ingesteld in het Zoommeer ter hoogte van het bufferbekken van de Kreekraksluizen te Reimerswaal als gevolg van blauwalg. Zwemmen in het water kan leiden tot huidirritatie en oog-, oor-, maag- en darmklachten. Het zwemverbod is ter plaatse door middel van borden aangegeven.

De huidige warmte levert verhoogde risico’s op voor de zwemwaterkwaliteit. De hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling van blauwalg. Deze problematiek speelt vooral in het Zoommeer en het gebied van de Krammer en het Volkerak. Het advies luidt om niet te gaan zwemmen bij aanwezigheid van een drijflaag van blauwalg en/of dode vogels en vissen.

Met betrekking tot het periodieke bacteriologische onderzoek van de overige gecontroleerde zwemplaatsen is vooralsnog geen sprake van normoverschrijding of de aanwezigheid van blauwalgen.

Met uitzondering van de Speelmansplaten en het bufferbekken van de Kreekraksluizen is de zwemwaterkwaliteit op de gecontroleerde zwemlokaties (bijvoorbeeld de kustwateren) dus vol-doende en kan er veilig gezwommen worden.

De actuele situatie wordt op deze website van de provincie bijgehouden.
Provincie:
Tag(s):