donderdag, 20. juli 2006 - 11:19

Zwemverbod Speelmansplaten

Tholen

De provincie Zeeland heeft met ingang van donderdag 20 juli 2006 een zwemverbod ingesteld in het Zoommeer ter hoogte van de Speelmansplaten te Tholen als gevolg van blauwalg. Zwemmen in het water kan leiden tot huidirritatie en oog-, oor-, maag- en darmklachten. Het zwemverbod is ter plaatse door middel van borden aangegeven.

De huidige warmte levert verhoogde risico’s op voor de zwemwaterkwaliteit. De hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling van blauwalg. Deze problematiek speelt vooral in het Zoommeer. Het advies luidt om niet te gaan zwemmen bij aanwezigheid van een drijflaag van blauwalg en/of dode vogels en vissen.

Met betrekking tot het periodieke bacteriologische onderzoek van de overige gecontroleerde zwemplaatsen is vooralsnog geen sprake van normoverschrijding of de aanwezigheid van blauwalgen.

Met uitzondering van de Speelmansplaten is de zwemwaterkwaliteit op de gecontroleerde zwemlokaties (bijvoorbeeld de kustwateren) dus voldoende en kan er veilig gezwommen worden.

De actuele situatie wordt op de website van de provincie bijgehouden:
www.zeeland.nl onder ‘zwemwaterkwaliteit’.

Gezondheidsklachten na het zwemmen in open water kunnen worden gemeld bij de GGD in Zeeland, tel.; 0113-248400.
Provincie:
Tag(s):