donderdag, 6. juli 2006 - 10:18

Zwemwaarschuwing ’t Kleine Zeetje ingetrokken

Bunschoten

De waarschuwing om niet te zwemmen in ’t Kleine Zeetje bij Bunschoten is ingetrokken. Er zijn geen drijfalgen van cyanobacteriën (blauwalg) waargenomen. De laatste meetresultaten tonen aan dat de hoeveelheid door cyanobacteriën geproduceerde gifstoffen onder de toegestane norm ligt. Ook aan de overige waterkwaliteitsnormen wordt voldaan.

De provincie Utrecht en Rijkswaterstaat blijven het water controleren op mogelijke groei van cyanobacteriën en het ontstaan van drijflagen.

Het is belangrijk dat zwemmers zelf ook alert blijven. Door de langdurige warmte en grote drukte bij zwemplaatsen kan de waterkwaliteit snel verslechteren. Houdt hier rekening mee. Cyanobacteriën kunt u herkennen aan de blauwgroene kleur van de bovenste waterlaag.
Provincie:
Tag(s):