woensdag, 2. augustus 2006 - 10:36

Zwemwaarschuwingen ingetrokken

Nieuwegein

Uit de laatste monsters van het water bij De Rietplas in Houten, Zwemlust in Nieuwersluisen en bij De Kikker in Groenekan is gebleken dat het gehalte aan giftige stoffen van cyanobacteriën (blauwalgen) is afgenomen. De provincie Utrecht heeft daarom de waarschuwingen om niet te zwemmen ingetrokken. Voor het water buiten de officiële zwemgelegenheid in De Rietplas is de situatie minder gunstig vanwege aanwezigheid van drijflagen van cyanobacteriën. De door de gemeente geplaatste waarschuwingsbordjes blijven daarom staan. Dit water is geen zwemwater en wordt niet gecontroleerd.

De waarschuwing werd op respectievelijk 24 juli en 27 juli 2006 afgegeven in verband met de aanwezigheid van giftige cyanobacteriën (blauwalgen). Uit de resultaten van de laatste bemonstering blijkt dat de concentratie cyanobacteriën zo gering is dat er weer gezwommen kan worden. Het water blijft extra gecontroleerd worden op mogelijke groei van cyanobacteriën en het ontstaan van drijflagen.

Het is belangrijk dat zwemmers zelf ook alert blijven. De kwaliteit van het zwemwater kan vooral snel veranderen na een aantal warme zonnige dagen. Houdt hier rekening mee. Een drijflaag van cyanobacteriën kunt u herkennen aan de blauwgroene kleur van de bovenste laag van het water.
Provincie:
Tag(s):