donderdag, 30. november 2006 - 18:14

Zwolle gaat hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden

Zwolle

Als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op donderdag 30 november, gaat de gemeente Zwolle de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat Icare tegen de gemeente had aangespannen en de vorderingen van Icare toegewezen. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig is omgegaan met de belangen van Icare en de belangen van het personeel, maar concludeerde dat er met betrekking tot de aanbestedingsprocedure enkele juridische onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat de aanbesteding evalueren.

De gemeente heeft tot aan het moment van het kort geding een bemiddelende rol gespeeld tussen de drie beoogde nieuwe aanbieders en Icare over de overname van het personeel van Icare. Icare heeft daags voor de zitting verregaande afspraken gemaakt met één van de partijen over de overname van het personeel. Dit is voor Icare aanleiding geweest om tijdens de zitting al haar vorderingen over een overgangsperiode voor de overname van personeel te laten vallen. Met de afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe zorgaanbieder was het mogelijk dat cliënten hun huidige hulp konden behouden na afronding van deze aanbesteding.

Voor de gemeente staat het belang van de cliënt voorop. Zij zorgt er dan ook voor dat de zorgaanbieders die nu hulp bij het huishouden aanbieden, dat blijven doen totdat de nieuwe aanbesteding is afgerond en de nieuwe aanbieders gecontracteerd zijn. De zorgaanbieders die nu zorg verlenen in Zwolle blijven dat in ieder geval voorlopig doen. Op die manier ondervinden cliënten geen nadelige gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de nieuwe aanbesteding. Volgende week ontvangen alle cliënten die op dit moment huishoudelijke verzorging krijgen hierover een brief van de gemeente.

Vanaf 1 januari 2007 is de huishoudelijke verzorging onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De huishoudelijke verzorging wordt vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) overgeheveld naar de Wmo. Dit betekent dat de gemeente Zwolle verantwoordelijk wordt voor de hulp bij het huishouden, maar zij gaat deze hulp niet zelf uitvoeren. De gemeente sluit hiervoor contracten af met instellingen die de hulp bij het huishouden gaan verzorgen. De gemeente is verplicht om de Europese aanbestedingsregels te volgen. De gemeenten Zwolle, Hattem en Hardenberg hebben gezamenlijk opgetrokken in het aanbestedingstraject.
Provincie:
Tag(s):