donderdag, 9. februari 2006 - 18:25

Zwolle gaat van vier naar drie politieteams

Zwolle

Tijdens het Regionaal College spraken de leden zich woensdag uit over de voorgestelde indeling van vier naar drie politieteams, in Zwolle. Met deze wijziging worden de teams van Zwolle Zuid en Zwolle Centrum samengevoegd. Het teambureau in Zwolle-Zuid vervalt en er komen in Zwolle 4,5 fte extra beschikbaar voor het wijk- en gebiedsgebonden werken.

Omdat hij als burgemeester van Zwolle nauw betrokken was bij dit voorstel, gaf korpsbeheerder Meijer, tijdens de behandeling van dit onderwerp, het voorzitterschap van het Regionaal College, uit handen aan zijn collega James Van Lidth de Jeude, uit Deventer.

Meijer gaf aan zich voor een dilemma geplaatst te zien omdat de meerderheid van de Zwolse gemeenteraad in deze kwestie een andere weging van de argumenten had dan hijzelf en het Zwolse college van burgemeester en wethouders. Daar kon hij naar zijn zeggen niet zomaar aan voorbij gaan en hij begrijpt dan ook de gevoelens die er onder de raadsleden en de bewoners van de wijk leven.

Vanuit het Regionaal College was men van mening dat er met 4,5 formatieplaatsen, ten behoeve van de politiezorg in Zwolle, wel degelijk sprake is van meer efficiëntie. Ook sprak men vanuit dit college het oordeel uit dat er in Zwolle-Zuid aandacht is voor de kwaliteit van politiezorg in de wijk en de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de politie.

In wijkcentrum De Pol in Zwolle-Zuid komt een voorziening, die aan de bereikbaarheid tegemoet komt. In deze voorziening zullen wijkagenten onder meer een spreekuur houden.
Daarnaast ligt het Hoofdbureau van Politie aan de Koggelaan, in de directe nabijheid van de wijk Zwolle-Zuid. Dit bureau is 24-uur per dag voor het publiek geopend.
Een andere ontwikkeling is de mogelijkheid om elektronisch aangifte te doen via het internet.
Provincie:
Tag(s):