donderdag, 9. maart 2006 - 12:52

Zwolle investeert extra in groenonderhoud

Zwolle

Zwolle investeert ook in 2006 in het wegwerken van achterstallig groenonderhoud. Onder de naam ‘Licht op Groen’ zijn voor dit jaar locaties aangewezen, waarvan het groen wordt opgeknapt. Voor alle wijken zijn daarvoor specifieke straten aangewezen.

In 2002 is de methode ‘Licht op Groen’ van start gegaan. Jaarlijks is 110.000 euro beschikbaar om het basiskwaliteitsniveau voor stedelijk groen te bereiken. Sinds 2003 wordt jaarlijks een werkplan opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 7 maart 2006 ingestemd met het werkplan voor dit jaar.

Het gaat om heesters en bomen die een achterstand vertonen ten opzichte van het gewenste groenniveau. Met het renovatieplan wordt de beplanting weer zorgvuldig, sociaal veilig en onderhoudsvriendelijk ingericht.

Voor 2006 zijn onder meer het Prunuspark (Berkum), Diezerkade, Marie Koenenstraat (Wipstrik), park Gerenlanden, Lindestraat, Hortensiastraat en Azaleapark de meest markante locaties waar verbeteringen worden doorgevoerd.
Ook drie rotondes worden onder handen genomen: Rembrandtlaan/Dijkstraat (de Zamenhofrotonde) en rotonde Pannekoekendijk/Schuttevaerkade en de rotonde Harm Smeengekade/Pannekoekendijk.

Het college boog zich ook over de uitgevoerde verbeteringen in 2005, waarbij de Potgietersingel en de Vondelkade de meest in het oog springende projecten waren.

‘Licht op Groen’ komt voort uit de invoering van de BOR-systematiek. Dit staat voor de planmatige aanpak van het Beheer (van de) Openbare Ruimte (BOR). De gemeente heeft ervoor gekozen bij het vaststellen van de BOR-methode om het groen in de stad te brengen op het niveau ‘basis-plus’.
Provincie:
Tag(s):