woensdag, 30. augustus 2006 - 9:02

Zwolle is om te likken

Zwolle

Vrijdag 1 september vindt de officiële presentatie plaats van de Zwolle-postzegel uit de serie Mooi Nederland van TPG Post. Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis ontvangt burgemeester H.J. Meijer het eerste vel met Mooi Nederland-postzegels van Zwolle uit handen van de heer Y. Pasma, manager Retail van TPG Post.

Als thema voor het ontwerp is gekozen voor markante personen, kunst, monumenten en gebruiken, die de rijke geschiedenis van Zwolle illustreren.

De Zwolle-postzegel is na de officiële presentatie verkrijgbaar bij de Postkantoren en TPG Post Servicepunten in Zwolle en via de Collecte Club van TPG Post in Groningen.

Nederland heeft heel veel mooie dorpen en steden. Met de uitgifte van een bijzondere serie postzegels wil TPG Post dit benadrukken. Daarom geeft wordt van 2005 tot 2007 de serie Mooi Nederland uitgegeven. Onderwerp van deze serie is een aantal steden en dorpen in ons land met een bijzonder jubileum of met grote cultuurhistorische waarde. Tot de serie behoren ondermeer de Hanzesteden Zutphen, Deventer, Kampen en Zwolle.

Elk velletje bevat vijf dezelfde postzegels van 39 eurocent in een collage van herkenbare gebouwen en objecten uit de betreffende plaats.
Provincie:
Tag(s):