maandag, 29. januari 2007 - 10:10

100.000 euro voor verbetering visserij-methoden

Den Haag

Het Visserij Innovatieplatform (VIP) heeft besloten om twee lopende proeven ter verbetering van visserijmethoden elk met 50.000 euro te ondersteunen. In deze pilots werken kleine groepen vissers samen op zoek naar aanpassingen die
brandstof- en dus kostenbesparend zijn, minder negatieve effecten hebben op de natuur en de opbrengsten verhogen. Vorig jaar zomer zijn de beide groepen onder leiding van de
voorzitters van de branche-organisaties met de praktijkproeven gestart nadat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 500.000 euro beschikbaar had gesteld. Hij volgt hiermee het advies op van de Task Force Duurzame Noordzeevisserij.

Binnen de ene proef wordt in plaats van met de gangbare boomkor de zogenoemde bordenvisserij toegepast. Dit is een wat een lichtere vorm van vissen met minder bodemberoering en dus ook minder brandstofgebruik. In de andere proef staan aanpassingen aan de boomkor centraal. Deze zware stalen mast waar het net aan bevestigd is wordt bijvoorbeeld van wielen en vleugels voorzien om zo de weerstand in het water kleiner te maken.

Het Visserij Innovatieplatform is in november 2006 ingesteld met als opdracht de komende drie jaar innovatieve initiatieven in de zeevisserij te stimuleren en te begeleiden. De bedoeling is dat door middel van het VIP goede ideeën een extra kans te krijgen waardoor de zeevisserij economisch en ecologisch duurzaam wordt.

Het VIP houdt zich aan de ene kant bezig met lange termijn perspectieven en strategische keuzes. Wat zijn de kansrijke thema's voor de zeevisserij, hoe ziet de vissersvloot er
over tien tot vijftien jaar uit en wat is er nodig om dat te bereiken? Daarnaast speelt het platform ook op korte termijn een rol in de visserijpraktijk door projecten te ondersteunen gericht op energiebesparing, opbrengstverhoging en minder aantasting van de natuur.
Provincie:
Tag(s):