dinsdag, 6. februari 2007 - 8:45

157.000 kinderen doen de Citotoets

Den Haag

Op veel scholen in Nederland wordt dinsdag, woensdag en donderdag de Citotoets afgenomen. Net als voorgaande jaren neemt 85 procent van de basisscholen de Citotoets af. Op ruim 6.300 scholen maken ongeveer 157.000 achtste groepers de toets, die officieel Eindtoets Basisonderwijs heet.

In de week van 5 maart ontvangen scholen de resultaten.
In vergelijking met voorgaande jaren daalt het aantal deelnemende leerlingen licht. Dit is echter in lijn met de dalende trend in het aantal basisschoolleerlingen zoals gepubliceerd door het CBS.

De Citotoets is een hulpmiddel voor leerkracht, ouder en kind bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets voorziet in een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool en de wens van ouders en leerling. De meeste Nederlandse basisscholen gebruiken hiervoor de Citotoets, maar het staat basisscholen vrij een andere toets te gebruiken.

Naast de reguliere, papieren Eindtoets bestaan er drie digitale edities bij de Eindtoets: de Niveautoets, de Inhaaltoets en de Digitale Eindtoets. Ook zijn er aangepaste versies van de reguliere toets voor blinde, slechtziende, kleurenblinde en dyslectische leerlingen.


De Citotoets is een hulpmiddel voor leerkracht, ouder en kind bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets voorziet in een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool en de wens van ouders en leerling. De meeste Nederlandse basisscholen gebruiken hiervoor de Citotoets, maar het staat basisscholen vrij een andere toets te gebruiken.
Provincie:
Tag(s):