donderdag, 7. juni 2007 - 8:30

1,7 miljoen voor zeven monumenten

Amsterdam

Het college van B&W zet € 1,7 miljoen in voor de restauratie van zeven belangrijke monumenten in Amsterdam en de regio. Met behulp van deze bijdrage kan het herstel van deze monumenten worden gefinancierd. Voor de Portugees Israëlitische synagoge is, naast € 400.000 uit het Investeringsbudget, incidenteel € 1 miljoen extra in de voorjaarsnota gereserveerd.

Verantwoordelijk wethouder, Tjeerd Herrema is van mening dat het balengrijk is de monumenten op te knappen. Met name de Synagoge omdat dit monument na een opknapbeurt meer publiek kan trekken. Volgens Herrema zal het dan één van de toeristische highlights in de Oostelijke binnenstad worden net als de Hermitage, het Joods Historisch Museum, de Hortus, Artis en het Scheepvaartmuseum.

Het gaat om de volgende monumenten, waarvoor geld beschikbaar is gesteld in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2007. Het bedrag is beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, de verdeling wordt door het college gemaakt.

de Portugees Israëlitische synagoge (€ 400.000).
de schoorsteen van het voormalige badhuis in de Nieuwe Uilenburgerstraat (€ 23.691).
een complex van monumentale woonhuizen aan de Oude Waal (€ 350.340).
de kerkzaal van de Hervormde kerk van Ransdorp (€ 462.060).
de molen aan het Zwarte pad in Osdorp (€ 184.277).
de voormalige ingenieursvilla op het Westergasfabriekterrein die verbouwd wordt en onderdeel gaat uitmaken van het stadsdeelkantoor van het stadsdeel Westerpark (€ 247.565).

Voor de restauratie van de synagoge zijn enkele jaren geleden rijksmiddelen gereserveerd. Die zijn echter niet voldoende om de restauratie, inclusief de fundering, te kunnen financieren. Op dit moment wordt in samenwerking met het Rijk en het Nationaal Restauratiefonds gewerkt aan een financieringsconstructie om de beoogde restauratie in 2008 van start te kunnen laten gaan.
Provincie:
Tag(s):