donderdag, 18. januari 2007 - 12:47

2006 een politiek actief jaar voor Provinciale Staten

Friesland

Provinciale Staten van Friesland waren in 2006 politiek erg actief. Er zijn in die periode maar liefst 229 moties en amendementen ingediend in 9 statenvergaderingen.

Ter vergelijking; in 2005 werden er 129 moties en amendementen ingediend in12 statenvergaderingen.

Dit hogere aantal heeft onder andere te maken met stevige onderwerpen die op de agenda hebben gestaan, zoals het Nij Frysk Museum en het Streekplan. Een andere reden is dat steeds meer moties en amendementen al in de eerste termijn van behandeling worden ingediend. Daar waar anders in eerste termijn de beantwoording werd afgewacht van de gedeputeerde, worden nu al vast de kaarten op tafel gelegd.

Gedeputeerde Staten nemen overigens ook steeds meer moties en amendementen over, in 2006 was dat 30%, in 2005 nog maar 17%. Opmerkelijk is de toename van het aantal gezamenlijk door fracties ingediende moties en amendementen. Dit was in 2005 38 % van het totaal en is in 2006 gestegen naar meer dan de helft van het totaal.

De griffie heeft in 2006 in totaal 91 bijeenkomsten georganiseerd voor Provinciale Staten. Het gaat dan om statenvergaderingen, adviserende & oriënterende commissies, bijeenkomsten van het presidium, audit commissie en ad hoc werkgroepen zoals de commissie Zout. Dat zijn in vergelijking met de 120 bijeenkomsten in 2006 een kwart minder.

Dit is met name te danken aan het in commissieverband instellen van oriënterende bijeenkomsten. Daar waar in voorgaande jaren op verschillende tijdstippen over verschillende onderwerpen informatiebijeenkomsten werden aangeboden, worden deze nu gebundeld in één oriënterende commissievergadering. Het voornemen om in 2006 minder te vergaderen is daarmee goed geslaagd.

Meer informatie over het politieke jaar 2006 is te vinden in het Jaarverslag 2006 van de statengriffie dat in de vergadering van Provinciale Staten van 24 januari aanstaande behandeld zal worden.
Provincie:
Tag(s):