donderdag, 4. januari 2007 - 23:09

2006 was succesvol jaar voor Schiphol

Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol heeft een succesvol jaar achter de rug. Het aantal passagiers steeg in 2006 met 4,3% tot ruim 46 miljoen, het vrachtvervoer met 5,5% tot 1.530.000 ton en het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) met 4,5% tot 423.000. Dat maakte president-directeur Gerlach Cerfontaine van Schiphol Group vandaag bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor commerciële relaties van het bedrijf.

Hij toonde zich zeer tevreden over deze cijfers. "Ten opzichte van onze belangrijkste concurrenten - Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt - hebben we het hiermee goed gedaan. In het passagiersvervoer groeide Schiphol sneller dan Londen en Frankfurt en in het vrachtvervoer sneller dan Londen en Parijs. Daarmee hebben we ons marktaandeel onder de belangrijkste luchthavens in Europa op peil kunnen houden," aldus Cerfontaine

Ook op andere terreinen was 2006 volgens hem een goed jaar. Alle maanden van het jaar presteerde de luchthaven Schiphol op gebied van bagage beter dan haar belangrijkste concurrenten. Ook de punctualiteit van het aankomende en vertrekkende verkeer was beter dan het jaar daarvoor. En Schiphol kon in het afgelopen jaar opnieuw een aantal nieuwe luchtvaartmaatschappijen verwelkomen, terwijl het aantal directe bestemmingen met vijf steeg naar 266.

Belangrijk jaar
2007 wordt volgens de heer Cerfontaine een belangrijk jaar voor Schiphol. Vorig jaar heeft het kabinet aangegeven dat Schiphol onder bepaalde voorwaarden mag doorgroeien naar eerst circa 500.000 en dan circa 600.000 vliegtuigbewegingen. "Dat is belangrijk," aldus de heer Cerfontaine, "omdat de beoogde groei in de praktijk, binnen de huidige wet, niet haalbaar is. Daardoor zullen we mogelijk al in 2007 tegen de grenzen van het huidige geluidsstelsel oplopen en niet verder kunnen groeien."

Begin van dit jaar zal Schiphol Group samen met Luchtverkeersleiding Nederland een startnotitie indienen om in een milieu-effect rapportage een aantal mogelijkheden te onderzoeken om verdere groei van Schiphol op de korte en middellange termijn mogelijk te maken, alsmede een aantal varianten om de hinder in de omgeving te beperken. Een daarvan is het gelijktijdige gebruik van twee start- en twee landingsbanen. Hiermee kan de hinder in verder weg gelegen gebieden mogelijk flink verminderd worden.

Verder wordt momenteel onder leiding van Commissaris van de Koningin Alders bekeken of de luchtvaartsector, het Rijk en de regio samen tot afspraken kunnen komen over verdere ontwikkeling van het netwerk van Schiphol en vermindering van de hinder.

In het voorjaar zal Schiphol Group ook aangeven, welke groeimogelijkheden er voor de lange termijn op Schiphol en daarbuiten nog zijn. Daarna is het aan het nieuwe kabinet en parlement om te beslissen of de luchthaven die groeimogelijkheden ook krijgt.

"Ik heb daar vertrouwen in", zei de heer Cerfontaine,"gezien het grote belang dat Schiphol met zijn vele verbindingen als mainport voor de nationale en regionale economie heeft. Ik ga er vanuit dat het nieuwe kabinet dat belang ook onderschrijft en daarom de toezeggingen van het kabinet van vorig jaar gestand zal doen".

Cerfontaine zei dat hij daarop ook vertrouwt gezien de steeds betere samenwerking met de omgeving. Hij wees daarbij onder meer op de proeven die de sector in 2007 samen met de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) gaat nemen met een ander baangebruik. Ook zal Schiphol Group in 2007 samen met Luchtverkeersleiding Nederland de afhandeling van klachten over vliegverkeer voor haar rekening gaan nemen.

Verdere groei in 2007
2007 zal opnieuw een recordjaar worden voor Schiphol."We verwachten dat het aantal passagiers zal groeien tot bijna 48 miljoen, het vrachtvervoer tot bijna 1,6 miljoen ton en het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer tot ruim 430.000," aldus Cerfontaine.
Categorie:
Tag(s):