vrijdag, 25. mei 2007 - 15:42

2,5 Miljoen voor nieuwe jeugdvoorziening Woodbrookers

De nieuwe jeugdvoorziening die gerealiseerd wordt op de locatie van de Woodbrookers bij Korte Hemmen, ontvangt 2,5 miljoen euro van het rijk. Het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin kent het bedrag toe als eenmalige bijdrage voor de realisatie van de nieuwe instelling. Daarmee kan gedeeltelijk voldaan worden aan de groeiende vraag naar residentiële hulp in Fryslân.

In maart van dit jaar stemden Gedeputeerde Staten van Fryslân in met de aankoop van het pand De Woodbrookers door Jeugdhulp Friesland. Die aankoop was nodig omdat deze specifieke voorziening voor residentiële hulp nog niet in Fryslân bestond. Daardoor moesten Friese jongeren die dergelijke hulp nodig hadden, uitwijken naar locaties elders, soms ver in het land.

Scheidend gedeputeerde Jan Ploeg van Zorg en Welzijn toonde zich zeer tevreden met de financiële steun van het ministerie. “We hebben er in Fryslân veel aan gedaan om de nieuwe jeugdvoorziening van de grond te krijgen, zodat de jongeren in Fryslân dichtbij huis hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Deze bijdrage van het ministerie laat zien dat de minister een dergelijke jeugdvoorziening in Fryslân ook belangrijk vindt.�

Begin 2008 wordt de nieuwe jeugdvoorziening naar verwachting in gebruik genomen.
Provincie:
Tag(s):