donderdag, 3. mei 2007 - 13:41

26 'Hart voor je buurt' initiatieven gehonoreerd

Breda

Burgemeester en wethouders honoreren 26 van de 44 subsidieverzoeken in de eerste ronde 2007 van de campagne ‘Hart voor je buurt’. Het totaalbedrag van de gehonoreerde aanvragen bedraagt ruim € 63.178,-. Het betreft verzoeken tot maximaal € 5.000,- voor initiatieven van bewoners. Zij dragen bij aan een groter saamhorigheidsgevoel door zelf mee te werken aan een prettige, leefbare en veilige buurt.

Dat is de kernboodschap van de campagne ‘Hart voor je buurt’, een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Breda.

Met de zomer in het verschiet zijn er veel verzoeken binnengekomen voor het versterken of verbeteren van de saamhorigheid in de buurt of wijk door het organiseren van straat- of buurtfeesten en themafeesten. Verder zijn er aanvragen ontvangen voor het opfleuren van de wijk en het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen zoals hekken in brandgangen of om speelplaatsen.
Provincie:
Tag(s):