zaterdag, 29. december 2007 - 10:37

40 Procent meer rottigheid tijdens jaarwisseling

Apeldoorn

Uit onderzoek van de politieacademie blijkt dat de jaarwisseling in Nederland helemaal niet zo rustig verloopt als men denkt. In drie jaar tijd blijkt het aantal meldingen met bijna 40 procent gestegen. 'Brandstichting, vernieling, openlijke geweldpleging en crimineel gedrag tegen burgers en overheidspersoneel zorgen structureel voor veel overlast en is er sprake van een serieus probleem'.

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat incidenten zich concentreren in sommige stedelijke gebieden. De jaarswisseling is in die stedelijke gebieden bij uitstek een gelegenheid voor het beslechten van oude vetes en voor doelgerichte criminele activiteiten. Daarnaast is, vooral in volkswijken en sommige dorpen van de zogenaamde ‘bible belt’, sprake van een doorgeschoten traditie waarbij “alles moet kunnen� en geweld gepleegd wordt tegen politie en andere hulpverleners.

Door heel Nederland gaat daarnaast een traditie van veel lawaai, vuur en alcohol gepaard met veel overlast. In stedelijke gebieden ontstaat een gelegenheidsstructuur voor crimineel gedrag jegens andere burgers of de overheid, brandweer en politie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in sommige steden en dorpen inmiddels een effectieve aanpak is ontwikkeld. De lessen daaruit worden in het rapport geformuleerd. Belangrijk daarin is onder andere een goede samenwerking tussen politie en lokaal bestuur.

Achtergrond
Begin dit jaar was de jaarwisseling nadrukkelijk in het nieuws en er ontstond discussie over de vraag hoe rustig of onrustig de jaarwisseling was verlopen. In de media is in klare taal door enkele actoren stelling genomen tegen het geweld, de overlast, de criminaliteit en de branden die ieder jaar rond oud en nieuw weer verspreid door het land de hulpdiensten zwaar op de proef stellen.

De discussie over de jaarwisseling 2006-2007 is voor het lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie, dat in haar onderzoekprogramma al aandacht besteedde aan de gang van zaken rond jaarlijks terugkerende evenementen, aanleiding geweest om, in samenwerking met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, de veiligheidssituatie en het veiligheidsbeleid rond jaarwisselingen te onderzoeken. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de voorbereiding van de komende jaarwisselingen.
Provincie:
Tag(s):