vrijdag, 7. december 2007 - 9:53

4,5 miljoen euro voor verouderde bedrijven-terreinen

twente

De provincie Overijssel investeert dit jaar in totaal 4,5 miljoen euro in een grootschalige opknapbeurt van verouderde bedrijventerreinen in de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Ommen en Zwartewaterland.

Het initiatief van de provincie levert uiteindelijk naar schatting ongeveer vijf keer zoveel geld op voor de realisatie door investeringen van gemeenten, ondernemers en Rijk. Dit heeft de provincie bekengemaakt.

In Almelo, Hengelo en Enschede wordt de komende jaren voor miljoenen verspijkerd in de havengebieden aan het Twentekanaal. “Dat levert in Hengelo alléén al 50 hectare opnieuw te gebruiken ruimte op�, aldus gedeputeerde Carry Abbenhues. In Ommen gaat het om een grote opknapbeurt van de infrastructuur en de inrichting van ‘De Strangen’. Hieraan draagt de provincie 5 ton euro bij.

De gemeente Zwartewaterland kan met 1 miljoen euro provinciale subsidie aan de slag met het bedrijventerrein ‘Waterfront Hasselt’. Hier is sprake van verplaatsing van bedrijven, heruitgifte van kavels en een metamorfose van de openbare ruimte.

Vorige week werd al bekend dat de gemeente Kampen 1 miljoen euro van de provincie ontvangt voor het opknappen van ‘Haatland’. Gedeputeerde Abbenhues: “We hebben deze vijf bedrijventerreinen niet voor niets geselecteerd. Ze maken een verpauperde indruk met veel verouderde en leegstaande bedrijfshallen, slechte wegen en braakliggende grond, waardoor bedrijven wegtrekken.

Ondernemers en gemeenten praten vaak al jaren over verbeteringen. Met onze bijdrage trekken we de zaak nu vlot. Door bepaalde bedrijven te verplaatsen en vervolgens de vrijgekomen percelen dichter te bebouwen, kunnen we veel ruimte besparen.

Als zich daar nieuwe bedrijven vestigen, verwacht ik een verbetering van het ondernemersklimaat en hoeven we minder nieuwe terreinen uit te geven. Zo kunnen we economische ontwikkeling bewerkstelligen met behoud van de groene ruimte.�

Samen zijn de zes herstructureringsprojecten goed voor (naar schatting) meer dan 100 hectare directe ruimtewinst. De gemeenten moeten wel, in ruil voor de provinciale subsidie, aan een aantal prestatieafspraken voldoen, waaronder het waarborgen van de kwaliteit na de herstructurering.

Samenwerking bedrijfsleven en overheid
In de drie Twentse gemeenten trekken ondernemers en gemeenten nadrukkelijk samen op. De herstructuring van private en publieke ruimte gebeurt daar tegelijkertijd, wat een beter eindresultaat zal opleveren. Alle gemeenten verwachten dat de bedrijven, grondeigenaren en andere marktpartijen (projectontwikkelaars en banken) gestimuleerd worden om ook hun bijdrage te leveren aan de herontwikkeling van de verouderde bedrijventerreinen.
Provincie:
Tag(s):