donderdag, 4. januari 2007 - 9:20

4,6 Miljoen extra voor herstructurering bedrijventerreinen

Den Haag

De provincie Zuid-Holland heeft in december jl een extra subsidieronde 4,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van voldoende en moderne bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

Het gaat dan met name om de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, oftewel modernisering en verbetering. Bijvoorbeeld de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en optimalisering van het ruimtegebruik.

Ook wil de provincie in de toekomst meer inzetten op bijvoorbeeld breedbandontsluiting voor bedrijven en inpassing van water en groen. Voor het realiseren van voldoende en kwalitatief goede bedrijventerreinen was de afgelopen collegeperiode geveer €35 miljoen aan provinciale middelen beschikbaar. Nog eens € 6,4 miljoen kon worden ingezet door een bestuursovereenkomst met het Rijk. Doel was om hiermee deze collegeperiode 1000 hectare bedrijventerrein te realiseren; 500 hectare door herstructereren en 500 hectare nieuw te bestemmen. Uiteindelijk lag in de realisatie de nadruk op herstructureren.

"Voldoende goede bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid; die bevindt zich namelijk voor eenderde dáár," aldus gedeputeerde Asje van Dijk. "In de afgelopen vier jaar hebben wij 300 hectare nieuw en 700 hectare herstructurering weten te bewerkstelligen. We zullen ons in de komende tijd nog sterker focussen op de herstructurering. We willen zuinig omgaan met de schaarse ruimte in onze provincie".

Halverwege 2006 was de doelstelling wat het realiseren van goede bedrijventerreinen betreft bereikt en waren de beschikbare middelen dan ook op. Mede door de uitgesproken wens van Provinciale Staten is er voor deze collegeperiode extra geld vrijgemaakt.

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 28 februari 2007 worden ingediend via de provincie Zuid-Holland. Het aanvraagformulier is onder "Documenten" te downloaden. Voor het indienen van subsidieaanvragen of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de regiomanagers bij de afdeling Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland.
Provincie:
Tag(s):