maandag, 2. april 2007 - 15:42

55.000 jaar oude vuistbijl op straat gevonden

Assen

Het Drents Museum in Assen is binnen een half jaar opnieuw in het bezit gekomen van een bijzondere Neanderthaler vuistbijl. Het betreft ditmaal een vuistbijl die gevonden is op een merkwaardige plaats: gewoon op straat voor een supermarkt in Meppel.

Ondanks het feit dat de vuistbijl beschadigd is door wegwerkzaamheden, betreft het toch één van de mooiste exemplaren van Noord-Nederland. De nieuwe aanwinst is vanaf dinsdag te zien in de centrale hal van het museum, naast de vuistbijl die enkele maanden geleden werd verworven.

Neanderthaler vuistbijlen worden slechts sporadisch gevonden maar een exemplaar dat zomaar op straat ligt, is natuurlijk uiterst ongewoon. Op de plaats waar de vuistbijl lag, werden renovatiewerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Daarvoor werd zand aangevoerd uit een zandzuigerij in de nabijheid van Meppel. Stratenmakers die stenen in het zand aantreffen, gooien deze gewoonlijk op het plaveisel omdat ze er dan verder geen last van hebben.

De vuistbijl die meer dan 55.000 jaar ongeschonden de tand des tijds had overleefd, was dit lot ook beschoren. Hij was tegen zoveel geweld helaas niet bestand, brak doormidden en er sprongen stukken af. Een toevallige passante, mevrouw S. Ziermans uit Meppel, herkende in de steen het onderste deel van een vuistbijl. Ongeveer 2,5 meter verderop raapte ze ook de rest van het werktuig op.

Enkele weken geleden bezocht het gezin Ziermans het Drents Museum. Zekerheidshalve had men ook de vuistbijl meegenomen omdat op de website van het Museum stond aangegeven dat dergelijke voorwerpen een grote zeldzaamheid zijn. Het 10 centimeter lange en fraai bewerkte werktuig is ergens tussen 80.000 en 55.000 jaar geleden gemaakt en gebruikt door een Neanderthaler. Het moet met name dienst hebben gedaan om grote dieren zoals bijvoorbeeld mammoeten te slachten.

De Neanderthaler vuistbijl vormt een welkome aanwinst voor de collectie archeologie van het Drents Museum
Provincie:
Tag(s):