vrijdag, 6. april 2007 - 1:09

700 schoolkinderen op pad voor ´Schoon Urk´

Urk

De gemeente Urk organiseert op 10 en 11 april 2007 de jaarlijkse prikactie ´Schoon Urk` op de basisscholen. In totaal werken ongeveer zevenhonderd leerlingen uit groep 7 en 8 van twaalf basisscholen en hun leerkrachten mee met deze actie.Het voltallige college en de gemeentesecretaris van de gemeente Urk geven op dinsdag 10 april om 10.45 uur de aftrap.Ze nemen de prikker ter hand op basisschool De Vuurbaak en op de Maarten Lutherschool.

Het streven is om de schooljeugd bewust te maken van het feit dat het weggooien van blikjes, papiertjes en andere rommel niet nodig is. De gemeenteraad heeft besloten bijzondere aandacht te geven aan het zwerfafval op Urk, met name de plaatsen waar veel zwerfafval wordt aangetroffen, bijvoorbeeld bij scholen en zogenaamde ‘hangplekken’. Omdat ook het college prioriteiten stelt aan dit raadsbesluit geeft het voltallige college zijn medewerking aan de actie ´Schoon Urk`. Elk jaar prikken schoolkinderen uit de hoogste klassen van de basisschool zwerfafval op diverse locaties op Urk. De gemeente stelt voor de prikactie de benodigde prikkers, handschoenen en oranje veiligheidshesjes beschikbaar. Na afloop krijgen alle kinderen een calculator met de tekst “Houd Urk schoon�.

Op dinsdag 10 april gaan na 10.45 uur zes scholen op pad voor een schonere woonomgeving. Iedere school neemt tijdens de schoonmaakactie een bepaald gebied voor zijn rekening. Donderdag 12 april starten leerlingen van de zes andere scholen om de plantsoenen, wegen en pleinen schoon te maken.
Provincie:
Tag(s):