woensdag, 19. december 2007 - 17:04

€ 4,1 miljoen extra voor zorg en welzijn

Tilburg

Het college van Tilburg presenteert een ambitieus Uitwerkingsplan voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2008 trekt Tilburg € 4,1 miljoen extra uit voor een ruimhartig zorg- en welzijnsbeleid.

Coördinerend wethouder Wmo Els Aarts: "Alle Tilburgers moeten volwaardig kunnen meedoen in de samenleving; dat is het doel van de wet. We hebben in Tilburg al jaren een uitgebreid zorg- en welzijnsbeleid, maar we willen proberen zo ruimhartig mogelijk te blijven. We willen passende zorg voor elke Tilburger die hiervoor in aanmerking komt. En we trekken extra geld uit voor Loket Z, zodat we op 5 februari 2008 ook een loket in de Reeshof kunnen openen. Dat wordt het achtste Loket Z.

Verder komt er in 2008 een nieuw Centrum Jeugd en Gezin. In de vijf impulswijken gaan we aan de slag met de thema´s jeugd/opvoeding, armoede en werkgelegenheid."

Op veel van de negen prestatievelden die de Wmo kent, worden in Tilburg al jarenlang activiteiten uitgevoerd. In het Uitwerkingsplan staan vooral de nieuwe of vernieuwde maatregelen, die in het Meerjarenbeleidskader Wmo aangekondigd zijn. In de programmabegroting 2008 is hiervoor € 3.234.000 opgenomen.

Daarnaast stelt het college de raad voor om vanuit de reserve Wmo enkele incidentele investeringen te betalen in 2008. Het gaat daarbij onder andere om vier ton voor het verlengen van de proef met de gratis deeltaxi voor 55-plussers tot 1 mei 2008.

Een ander voorbeeld is € 170.000 voor het voortzetten van het project Wonen, zorg en service in de wijk. Een project waarbij ouderen en gehandicapten langer zelfstandig kunnen blijven wonen doordat ze bijvoorbeeld hulp krijgen bij de boodschappen en bij klussen in huis. Bij elkaar opgeteld, gaat het om een extra investering van circa € 4,1 miljoen in 2008.
Provincie:
Tag(s):