dinsdag, 13. februari 2007 - 11:23

€40.000 voor bestrijding leesachterstanden

Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder heeft van het Rijk € 40.000 innovatiebudget gekregen voor een project dat samen met de bibliotheek in Emmeloord is bedacht. Het project OP MAAT zal hulp bieden aan kinderen en volwassenen met een achterstand op het gebied van lezen en het gebruiken van taal.

Meer dan zestig gemeenten hadden een project ingediend en Noordoostpolder behoorde tot de zesiten meest innovatieve, net als de gemeente Dronten. Zowel gemeente als bibliotheek zijn zeer ingenomen met de subsidie, omdat de bibliotheek dit belangrijke project nu kan gaan uitvoeren.

Er zijn al veel projecten om het lezen te bevorderen in Noordoostpolder. Het is de bedoeling dat deze projecten gebundeld worden om er voor te zorgen dat er één doorlopende leeslijn ontstaat. Daardoor kunnen ouders en leerlingen beter worden gevolgd. Dat volgen is belangrijk om hulp op maat te kunnen blijven bieden. Ook is er aandacht voor analfabetisme.

De samenwerking met de verschillende partners wordt geintensiveerd, zoals met scholen, welzijnsinstellingen en andere bibliotheken. Het project duurt voorlopig drie jaar en wordt bij succes voortgezet in het kader van het reguliere bibliotheekwerk.
Provincie:
Tag(s):