maandag, 12. februari 2007 - 21:11

Aa en Hunze laat burgers meedenken over cultuurbeleid

Gieten

De gemeente Aa en Hunze wil haar inwoners gaan betrekken bij het ontwikkelen van het kunst - en cultuurbeleid voor de periode 2008 - 2012. Het gemeentebestuur vind het namelijk belangrijk dat het cultuurbeleid breed gedragen wordt en wil daarom belanghebbenden en belangstellenden betrekken bij het te ontwikkelen beleid.

De eerste stap die hierin genomen wordt is het uitzetten van een enquete. De verenigingen en instellingen die zich binnen het culturele veld van Aa en Hunze bewegen en die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen rechtstreeks een enquête.

De verenigingen en belangstellenden die geen enquête hebben ontvangen kunnen deze opvragen via de website van de gemeente www.aaenhunze.nl of telefonisch via telefoonnummer (0592) 26 77 77. Sluitingsdatum van de enquête is 1 maart 2007.

In de loop van het jaar worden ook themabijeenkomsten georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):