zondag, 16. december 2007 - 7:38

AAA legt zich toe op internationale marketing en promotie

Amsterdam

Na ruim twaalf jaar van succesvol samenwerken op basis van een convenant besloten de deelnemende partners in het samenwerkingsverband Amsterdam Airport Area (AAA) om de samenwerking te bestendigen en de organisatie juridisch te formaliseren.

Afgelopen week hebben Arthur van Dijk (wethouder Economische Zaken van Gemeente Haarlemmermeer) en Ruud Bergh (directeur SADC) hun handtekening onder de oprichtingsakte van Vereniging Amsterdam Airport Area (AAA) gezet.

In de vereniging AAA bundelen publieke en private partijen hun krachten voor een gezamenlijke internationale marketing en promotie van de Amsterdam-Schipholregio. Doel is om de regio internationaal op de kaart te zetten als vestigingslocatie. Concreet betekent de taak van de vereniging dat AAA activiteiten coördineert, uiteenlopend van internationale beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten tot productie van brochures, website, newsletters, presentaties en kaartmateriaal.

Dit alles vanuit een clusterstrategie met speciale focus op de clusters Aerospace, Logistics, Perishables, Fashion en Professional & Financial services.

Met ingang van januari 2008 treden drie nieuwe leden toe: ABN Amro, AM en Dura Vermeer. Daarmee komt het ledental op twaalf: SADC, Schiphol Real Estate, Gemeente Amsterdam, Haven Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Almere, Provincie Noord-Holland, ING Real Estate en Multi Development maken al langer deel uit van dit unieke publiek-private samenwerkingsverband. Arthur van Dijk, wethouder EZ van Gemeente Haarlemmermeer, zal gedurende de eerste bestuursperiode als voorzitter van de vereniging AAA optreden.

Deze juridische formalisering was het gevolg van een groeiende behoefte aan optimalisering van de samenwerking in de Noordvleugel op het gebied van internationale marketing, promotie en acquisitie. AAA opereert hierbinnen als coördinator van initiatieven gericht op internationale, luchthavengerelateerde (en veelal logistieke) bedrijvigheid. In dit kader vindt nauwe afstemming plaats met de publieke uitvoeringsorganisatie welke per januari 2008 wordt opgericht door de Gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlemmermeer en Amstelveen.
Provincie:
Tag(s):