donderdag, 15. maart 2007 - 8:54

Aangifte tegen Islamitische basisschool Roermond

Den Haag

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Onderwijs heeft opdracht gegeven aangifte te doen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. De stichting bestuurt een school in Helmond en een school in Roermond. Het vermoeden bestaat dat de stichting strafbare feiten heeft gepleegd bij de besteding van overheidsgeld dat zij krijgt voor de scholen. Staatssecretaris Dijksma wil dit geld terug hebben.

Om verdere onrechtmatigheden te voorkomen, houdt het ministerie voorlopig de rijksbekostiging in. De doorbetaling van de salarissen van de directie en het overige personeel wordt gegarandeerd. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De school in Helmond is een kwalitatief goede school die verder niet in problemen is. De leerlingen op deze school mogen niet de dupe worden van het malverserende bestuur. De school in Roermond gaat aan het einde van het schooljaar dicht omdat er te weinig kinderen op zitten.

De Auditdienst en de Onderwijsinspectie hebben een oriënterend onderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. gedaan naar de besteding van het geld over de jaren 2005 en 2006. De Auditdienst en de Onderwijsinspectie hebben op basis van dit oriënterend onderzoek besloten ook de jaren 2002, 2003 en 2004 te onderzoeken. Op het moment dat dit onderzoek is afgerond, is bekend om welk bedrag het in totaal gaat en kan er worden teruggevorderd. Tot die tijd zal de rijksbekostiging worden ingehouden om verdere onrechtmatigheden te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):