woensdag, 13. juni 2007 - 15:41

Aangifteplicht geld bij grens-overschrijding EU

Schiphol

Met ingang van 15 juni 2007 moet iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat met 10.000 euro of meer aan liquide middelen, aangifte doen bij de Douane van de lidstaat waar men de EU inreist of uitgaat. De verplichting vloeit voort uit een Europese Verordening.
Liquide middelen zijn bijvoorbeeld contant geld, cheques of waardepapieren aan toonder, zoals aandelen en obligaties.

De verplichting geldt in alle landen van de Europese Unie. Reizigers moeten ook aangifte doen als zij geen eigenaar zijn van de liquide middelen die zij vervoeren. De aangifteplicht is bedoeld om de grensoverschrijdende smokkel van contanten en cheques tegen te gaan. Het niet voldoen aan de aangifteverplichting is een strafbaar feit en kan leiden tot een maximale boete van 16.750 euro of een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar.

De aangifte dient een aantal gegevens te bevatten:
ï‚· het geldbedrag
ï‚· de eigenaar van het geld
ï‚· de herkomst en het beoogde gebruik van het geld
ï‚· de transportroute
ï‚· het vervoermiddel
ï‚· persoonsgegevens van de aangever

De Douane verstrekt de informatie afkomstig van de aangiftes aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), het vroegere Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De FIU-NL onderzoekt of sprake is van verdachte transacties.
De Douane op Schiphol heeft twee geldhonden (Tara en Boy) die ingezet zullen worden in de handhaving van de aangifteverplichting. In 2006 werd door geldhond Tara ruim 4 miljoen euro bij elkaar gesnuffeld. In 2007 (tot en met april) ontdekte ze al 730.000 euro en 500.000 dollar.

De geldhonden zijn in staat geld te herkennen aan de geur van het gebruikte papier en de inkt. Er wordt geoefend met echte eurobiljetten (deze zijn ongeldig gemaakt) die beschikbaar zijn gesteld door De Nederlandsche Bank. Tara en Boy zijn passieve honden, die gaan zitten bij de passagier (of de koffer) waarbij ze geld ruiken. In Amerika is men begonnen met het gebruik van geldhonden. In Engeland en Duitsland zijn ook geldhonden werkzaam.
Provincie:
Tag(s):