dinsdag, 13. november 2007 - 13:35

Aanleg natuurvriendelijke oever

Bergambacht

Nu de herstraatwerkzaamheden aan de Dr. Albert Schweitzerstraat zijn voltooid moet de beschoeiing nog worden vernieuwd. In het kader van het stedelijk waterplan, in K5 verband opgesteld, is gekozen voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Er worden matten aangebracht van kokosvezels. Deze zijn al ingeplant met voorgegroeide planten, o.a. kalmoes, zwanenbloem, zegge, moerasspirea en gele lis. Hierdoor zal de oever al dit voorjaar volop gaan bloeien. De werkzaamheden worden deze week uitgevoerd. Hierna worden waar nodig de bomen nog gesnoeid en wordt het gras ingezaaid.
Provincie:
Tag(s):